NIEUWS:

FAMILLEMENT

 

 

STIB - COACHING doet op 2 juni 2016 mee aan  Famillement 2016 in Utrecht!

We  staan met LEVENSPORTRET op standnummer 7.

 

 NIEUWS:

LEVENSPORTRET

Workshopserie 'Creëer jouw unieke levensportret" gaat in  september 2016 opnieuw van start

De data zijn inmiddels bekend!

Kijk op de pagina 'LEVENSPORTRET'

Wil je meer informatie?

Bel of mail met Gea ter Heege: 06 536 862 70  of  [email protected]

 

 NIEUWS:

WEBSITE

Binnenkort hebben we een nieuwe website in de lucht:  www.levensportret.org

Deze zal nog gevuld worden met onze informatie.

Vooralsnog is het doorgelinkt  naar  www.orangechangeconsult.nl

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aangesloten/geregistreerd bij: 

 

NOBCO NIP Gcoach Gcoach

STIB - Coaching

 

Welkom op te site van STIB - Coaching!

 

STIB - Coaching bestaat sinds 1989 (toen nog "STIB") en we hebben dus inmiddels 25 jaar ervaring! 

In die tijd hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden.

Het woord 'coaching' bestond aanvankelijk alleen in relatie tot de sport en niet voor andere begeleiding van mensen, Dat laatste heeft gaandeweg de jaren een grote vlucht genomen.

STIB - Coaching is er trots op aan de voet van deze ontwikkelingen te hebben gestaan en de producten van begeleiding door de jaren heen te hebben kunnen doorontwikkelen.

Het huidige aanbod van producten biedt u de gelegenheid een keuze te maken die passend is bij de vraagstukken die u en uw organsiatie hebben.

 

STIB - Coaching heeft een eigen plaats in een netwerk van contacten, personen en bedrijven. Het is daardoor eenvoudig samenwerken en eventueel doorverwijzen naar mensen met speciale expertise. Mijn brochures. De opgedane ervaring in de afgelopen jaren maakt het mogelijk veelsoortige vragen voor te leggen, die direct of indirect te maken hebben met de communicatie en ontwikkeling van mensen in het werk. Zoals:

 

  • coachvragen
  • meedenken bij samenwerkingsproblemen
  • begeleiding bij een verbeterplan
  • testen t.b.v. ontwikkeling
  • onafhankelijk advies
  • loopbaanvraagstukken
  • training van vaardigheden
  • psychologische begeleiding

 


 

STIB - Coaching brochures:

Biografisch management   Bedrijfsbiografie   Contextuele coaching

Biografisch Management

  Bedrijfsbiografie   Contextuele coaching
         
Testen en Diagnostiek   Intervisie   Mediation
Testen en Diagnostiek   Intervisie   Psychologische begeleiding